Now loading.
Please wait.

28-29 Şubat 2020


İstanbul Kent Üniversitesi


Türkçe & İngilizce


Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri Yazım Kuralları

Değerli Bilim İnsanı;

Aşağıda bildirilerin hazırlanmasına ilişkin yazım kuralları yer almaktadır. Sisteme yükleyeceğiniz bildirilerin aşağıda belirtilen kurallara göre yazılmış olması gerekmektedir. Editörlerimiz aşağıda belirtilen kurallar dikkate alınmadan hazırlanan bildirileri şekil şartlarına uymaması nedeniyle yazarlarımıza eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla iade edeceklerdir. Özellikle bildiri son gönderim tarihine yakın zamanlarda herhangi bir aksaklık yaşamamanız adına aşağıda ifade edilen kuralllara uygun olarak bildirilerinizi sisteme yüklemenizi rica ederiz.

Ayrıca bu kongremizde belirli sayıda bildiri sunulabileceğinden daha çok sayıda akademisyenin katılımını sağlayabilmek adına bir yazar en fazla 3 bildiri ile katılabilir ve en fazla 3 bildiri sunabilir. Çok yazarlı bildirilerde de aynı kurallar geçerlidir. Bildirileri ancak yazarı veya yazarlarından biri sunabilir.

Aşağıda yazılı kuralları uygun olmayan bildiriler şekil şartlarına uymadığı için reddedilir.


BİLDİRİLERİN DİLİ, UZUNLUĞU, YAZIM PROGRAMI VE SAYFA DÜZENİ

* İlk sayfada, Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş, en çok 250 sözcükten oluşan özet, 11 punto iki yana dayalı ve koyu olarak yazılması gerekmektedir.

* Makale adı, anahtar kelimeler ve jel kodların Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmesi gerekmektedir.

* En az 3 anahtar kelime bulunmalıdır.

* Yazar ya da yazarların adı, makale başlığının altına, boşluk bırakılarak, sağa dayalı, italik ve koyu 11 punto olarak yazılmalı, yazar ya da yazarların adının yanına konulacak "*" işareti ile dipnot olarak yazar ya da yazarların unvanları, çalıştıkları kurumlar, kendilerine ulaşılabilecek e-posta adresleri ile birlikte 10 punto olarak yazılmalıdır.

* Gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması zorunludur.

* Yazı karakteri 10 punto "Times New Roman" biçiminde olmalıdır. Metin tek satır aralıklı ve iki yana dayalı olarak yazılmalıdır.

* Sayfa yapısı "normal", üsten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, sağ 2,5, sol 2,5 cm, girinti 1 cm olmalıdır.

* Çalışmalarda kullanılan örnek makale şablonuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Örnek Şablon

* Başlık 14 punto, sayfa ortası, koyu ve tamamı büyük harf olmalıdır.

* İstenilen özellikleri içermeyen yazılar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

* Göndermeler dipnotlar şeklinde değil, metin içinde ilgili yere açılacak parantezlerle yapılmalıdır. Parantez içindeki sıralama yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numarası ya da numaraları şeklinde olmalıdır.

* Kaynakçada yazar ya da yazarların soyadları büyük harflerle, ilk adları İlk harf büyük sonrakiler küçük harflerle yazılmalıdır.

* Kaynakçada kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

* İnternet kaynaklarında yazar ismi bulunmuyorsa, bu kaynaklar, kaynakçada yazarı belirli kaynaklar sıralaması sona erdikten sonra «İnternet Kaynakları» başlığında erişim tarihleri esasına göre sıralanmalıdır.

* Tablo, şekil, grafik ve resim için, alıntı yapılmışsa, kaynak mutlaka belirtilmelidir. Gösterilecek kaynak, tablo, şekil, grafik ve resmin hemen altında, 10 punto, 1 satır aralıklı olarak belirtilmelidir.

* Tablo, şekil, grafik ve resimlerin adları, tablo, şekil, grafik ve resimlerin sınırlarını aşmayacak şekilde, tablo, şekil, grafik ve resimlerin üstüne, Times New Roman, 10 punto, kalın, 1 satır aralıklı, sözcüklerin baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

* Editör ve yayın kurulu, makalenin özünü değiştirmeksizin makalenin dergi yazım kurallarına uyması açısından gerekli olan değişiklikleri (yazı puntosu, yazı biçimi, sayfa no verme vb) yapabilir.

* Kaynakça 10 punto şeklinde çalışmanın sonunda düzenlenmelidir. Kaynakça makale metninden sonraki sayfadan başlatılmalı ve çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralandırılmalıdır. Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlamalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,… harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2010a, 2010b, 2010c gibi. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir. Kaynakların yazılmasında standart APA 6 formatı kullanılmalıdır. (Örnek: Soyadı, Adının baş harfi. (Yıl), Eser Adı, Basıldığı yer: Basımevi.)

* APA kuralları için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz:

   Basics of APA Style Tutorial; (http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm)

   APA Formatting and Style Guide; (https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/)

   Mini-Guide to APA 6th for Referencing, Citing, Quoting (http://library.manukau.ac.nz/pdfs/apa6thmini.pdf)


DİĞER KONULAR

* İYBK'da hiç kimseye farklı bir avantaj sağlanmamaktadır.

* Kongreye gönderilen çalışmalar öncelikli olarak editör onayından geçmekte ve sadece onay alan çalışmalar ilgili alan hakemlerine gönderim yapılmaktadır. Her çalışma iki alan hakemi tarafından değerlendirilmekte ve onay alan çalışmalar yayına alınmaktadır. Bir çalışmanın sadece iki kez düzeltmesi istenmektedir. İki düzeltme de talep edilen eksiklikler giderilmediyse çalışma otomatik olarak ret edilmektedir.

* Kongre işleyişi ve yapılan her türlü işlem sistem üzerinden takip edilmektedir. Tamamen internet ve web tabanlı çalışan sistemde her türlü kayıt derginin internet tabanında kayıtlı tutulmaktadır.

* İYBK'da tüm alıntılanmalar APA 6 sistemi ile yapılmaktadır.

* Kongre editörleri, hiçbir koşul ve şarta bağlı olmaksızın dergiye gelen çalışmaları hakem sürecine almadan ret etme hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu durumda yazar ya da yazarlar bir hak iddiasında bulunamazlar.

* İYBK'da değerlendirilen yayınların hangi hakem veya hakemler tarafından değerlendirildiği konusunda yazar ya da yazarlar bilgi sahibi olamaz. Bu konuda bilgi talebinde bulunamaz.

* Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen çalışmalarının yayım haklarını İYBK'ya devrini kabul etmiş sayılırlar.

* Kongreye çalışmalarını gönderen tüm yazar ya da yazarlar bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.